Kurye Hizmetleri:
Gün içerisinde doğacak evrak takibi ve temini görevli arkadaşlarımız tarafından yapılır.