Gümrük / Dış Ticaret Danışmanlığı:
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İthalat ve İhracat İşlemleri
Transit rejimi uygulamaları
Menşe tespiti
Dolaşım belgeleri ve menşe sertifika uygulamaları
GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirleme)
Serbest bölge işlemleri
Yatırım Teşvik belgesi işlemleri
Gümrük mevzuatının ve kanunun takibiyle değişikliklerin bildirilmesi
Geçici ithalat rejimi uygulamaları
Dış ticaret işlemleri
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi uygulamaları
Gümrük antrepo rejimi uygulamaları
Dış ticarette standardizasyon uygulamaları
DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI
Ön izin belgeleri
GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirleme)
Yatırım teşvik
Dahilde hariçte işleme
İthalat ihracat mevzuatı danışmanlığı
Antrepo açma izinleri ve uygulaması ile ilgili danışmanlık
Maliyet analizi
Dış ticarette standardizasyon uygulamaları
Dolaşım belgeleri ve menşe sertifika uygulamaları
Serbest bölge işlemleri